Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva

13. 01. 2022

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) objavlja predmetni javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove objektov Športne dvorane Janina in Podružnične šole Sveti Florijan in storitev energetskega upravljanja po sistemu energetskega pogodbeništva.

 

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, ZJZP, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).

 

Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je do vključno  23. 1. 2022 na naslov naročnika, Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

Besedilo celotnega poziva z navodili za oddajo ponudbe je dosegljivo na tej povezavi.

 

 

Pegaz