Obvestilo o zaprtju javnega razpisa zaradi porabe sredstev

20. 09. 2022

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2022 za izbiro prejemnikov subvencij za pospeševanje zaposlovanja, ki je bil objavljen dne 13.1.2022, št. 110-0002/2022,  je zaradi porabe sredstev zaprt.