Javna razgrnitev in javna obravnava SD ZN

28. 09. 2022

Od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 poteka javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas.

 

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina in na spletnem naslovu: https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/.

 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v prostorih Kulturnega centra Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina in sicer v sredo, 26. 10. 2022 ob 16.00.

 

Zainteresirana javnost lahko predloge in pripombe poda na javni obravnavi ali jih v času javne razgrnitve pošlje v pisni obliki na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina ali na , s pripisom »SD ZN S2«.