Prijava škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom,  zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023

31. 07. 2023

Občina Rogaška Slatina obvešča, da je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom,  zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

 

Škodo na stvareh se ocenjuje na obrazcih:

 

1 obrazec za KMETIJSKA ZEMLJIŠČA; ocenjuje se škoda na poškodovanih zemljiščih zaradi plazenja, nanosa mulja, kamenja, z namenom povrnitve kmetijskega zemljišča v prvotno stanje in nepredvidenih stroškov sanacije. Škoda na kmetijskih pridelkih zaradi neurja in toče se ne ocenjuje!

 

3 obrazec za UNIČEN OBJEKT

 

4 obrazec za DELNO ŠKODO NA OBJEKTU

 

5 obrazec za ŠKODE NA GRADBENIH INŽENIRSKIH OBJEKTIH

 

Prijava škode je možna od torka 1. avgusta do petka 18. avgusta 2023 na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi podatki. K izpolnjenim in podpisanim obrazcem je treba priložiti fotografije poškodb, nastalih v neurju.

 

Vloge so na voljo na spletni strani občine, dvignete in vložite  pa jih lahko tudi na vložišču Občine Rogaška Slatina v poslovnem času občinske uprave (pon., tor., čet.: 8.00 - 15.00, sre.: 8.00 - 16.00 in pet. 8.00 - 14.00).

 

Pri tem je potrebno upoštevati, da se ocenjuje povzročena. Popis škode na kmetijskih pridelkih ni predmet popisa. 

 

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete na tel. št.:

 

(03) 81 81 700, e - naslov: obcina@rogaska-slatina.si

(03) 81 81 703 (g. Dragan Šućur)

 

 

Priloženi obrazci:

obrazec 1

obrazec 3

obrazec 4

obrazec 5