Obvestilo o zaključenem javnem razpisu

23. 08. 2019

Občina Rogaška Slatina je zaključila javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2019.

Javni razpis, ki ga je občina objavila dne 8. 3. 2019, se zaradi porabe sredstev zaključi. Vse prispele vloge po 22. 8. 2019 bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.