Odvodnjavanje meteornih vod – obvestilo za javnost

05. 07. 2019

V zadnjem času se pogosto pojavljajo lokalna neurja z večjimi količinami padavin. Zato meteorna voda pogosto občanom, lokalnim skupnostim in drugim organizacijam povzroča veliko nevšečnosti in materialne škode.

Vzdrževanje naprav za odvodnjavanje meteornih vod

Obvestilo za javnost

 

V zadnjem času se pogosto pojavljajo lokalna neurja z večjimi količinami padavin. Zato meteorna voda pogosto občanom, lokalnim skupnostim in drugim organizacijam povzroča veliko nevšečnosti in materialne škode.

 

V medobčinskem inšpektoratu ugotavljamo, da bi se v takšnih situacijah lahko pogosto posledice omilile, če že ne preprečile. Ugotavljamo namreč, da posledice nastanejo tudi zaradi ne vzdrževanih naprav za odvodnjavanje meteornih vod na voznih površinah, kot so ceste, priključki do objektov, dvorišč, kanalizacijski jaški, kanalete ... ter nepravilno ali pomanjkljivo izvedenih ukrepov na objektih (žlebovi streh, odtočne cevi, povezovalne cevi interne kanalizacije).

 

Vse občane pozivamo, da pregledajo omenjene naprave na svojih nepremičninah ter jih ustrezno sanirajo. Prav tako pozivamo, da interne dele cevi kanalizacij in jaškov sproti čistijo, da bo voda lažje odtekala. Pomembno je, da se pri košnji in obrezovanju vej ob vseh prometnih površinah (npr. živa meja) drobni ostanki poberejo, oz. pometejo, saj ob padavinah ti ostanki zamašijo jaške. Upravljavci cest, predvsem na manj prometnih podeželskih cestah, ne bodo nasprotovali, če bodo občani sami pristopili k manjšim aktivnostim za očiščenje jaškov in kanalizacijskih vtokov ob cesti.

 

Lastnike kmetijskih površin v neposredni bližini cest v neravnih predelih pozivamo, da pri obdelavi njiv (oranje, sejanje poljščin) na robovih njiv preuredijo teren tako, da voda z njiv ne bo tekla v območje ceste ali drugih sosednjih objektov, ampak v območja odprtih jarkov.

 

Opozarjamo tudi, da se zelenega odreza (pokošena trava, veje živih mej) ne sme odlagati v obcestne jarke ali druge vodotoke, saj se s tem v omenjenih primerih povzročajo dodatne težave.

 

Marko RAZBORŠEK

vodja inšpektorata in/redarstva inšpektor I

 

Povezava: 

Ukrepi za redčenje obvodne vegetacije