Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2019

07. 03. 2019

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2019. Rok za prijavo je 8. april 2019. Odpiranje vlog bo 11. aprila 2019.

Javni razpis je objavljen dne 8. 3. 2019 tudi v Rogaških novicah. Vse podrobnosti v zvezi z javnim razpisom so podane v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije pa se dobijo na Občini Rogaška Slatina, in sicer po telefonu 03 818 17 17 ali elektronski pošti polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si vsak delovnik med 8. in 14. uro.

 

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine Rogaška Slatina v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.

 

Razpisna dokumetacija: