Obvestilo o zaključenem javnem natečaju NT9043

24. 03. 2020

Občina Rogaška Slatina

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka: 110-0005/2020-15

Datum:   20.3.2020

 

Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju

 

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta Vodja investicij, ki je bil objavljen na spletni strani občine dne 25.2.2020 in Zavodu RS za zaposlovanje z registrsko številko prijave NT9043 izbrana kandidatka.

Neizbrani kandidati imajo v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v vsa gradiva natečajnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku lahko pridobite pri Petri Gašparić, tel. 038181715.

mag. Branko KIDRIČ

                  Župan