Novi e-naslov štaba Civilne zaščite: cz@rogaska-slatina.si

24. 03. 2020

Zaradi zmanjšanja varnostnega tveganja v informacijskih sistemih ob pandemiji koronavirusa smo, po navodilih službe za podporo republiškega štaba Civilne zaščite, spremenili uradni elektronski naslov štaba Civilne zaščite Občine Rogaška Slatina.

Ta je cz@rogaska-slatina.si

 

Roman KROPEC, poveljnik Občinskega štaba CZ, GSM: 051 647 310

Marko DROFENIK, namestnik poveljnika OŠ CZ, GSM:  041 583 648