14. redna seja, 9.7.2020

03. 07. 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 0320-0006/2020

Datum: 2.7.2020

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

 

 14. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v četrtek, 9.7.2020 ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

1. Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo bo predloženo naknadno, 6.7.2020.)

2. Predlog  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, 2. obravnava

(Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Tomaž Strehovec in ga. Alenka Hlupič.)

3. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

 

                                       

                                                                                                  mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                             ŽUPAN

Pegaz