18. redna seja, 27.1.2021

21. 01. 2021

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 0320-0012/2020

Datum: 20.1.2021

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 27.1.2021  ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

1. Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 25. 11. 2020.

(Gradivo je priloženo.)

 

2. Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 25. 11. 2020.

(Gradivo je priloženo.)

 

3. Zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 3. 12. 2020.

(Gradivo je priloženo.)

 

4. Zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 21. 12. 2020.

(Gradivo je priloženo.)

 

5. Zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 4. 1. 2021.

(Gradivo je priloženo.)

 

6. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

7. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Rogaška Slatina, 1. obravnava. (Gradivo je priloženo; poročevalci: mag. Branko Kidrič, župan, ga. Bernarda Perić in ga. Marinka Konečnik Kunst.)

 

8. Predlog Strateškega načrta Knjižnice Rogaška Slatina za časovno obdobje 2021 – 2025.

(Gradivo je priloženo; poročevalki: ga. Polonca Golob Kovačič in mag. Nataša Koražija.)

 

9. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet JZ RA Sotla.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

 

10. Predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Aleš Otorepec.)

 

11. Predlog zaokrožitve gradbene parcele, k.o. Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

12. Predlog ureditve gradbene parcele, k.o. Rjavica.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

13. Predlog za prodajo kmetijskega zemljišča, k.o. Čača vas.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

14. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

- predložitev odgovora pobude svetniške skupine SD za integracijo in enotno upravljanje spomeniških območij,

- predložitev odgovora na pobudo g. Vilijema Krivca.

  

15. Razno.

- informacija o ustanavljanju pokrajin.

 

                                         

                                                                                                                      mag. Branko KIDRIČ 

                                                                                                                                 ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

Pegaz