20. redna seja, 31.3.2021

25. 03. 2021

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:  0320-0002/2021

Datum:   24. 3. 2021

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 31. 3. 2021 ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

1. Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 24. 2. 2021.

(Gradivo je priloženo.)

 

2. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

3. Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Rogaška Slatina za leto 2020, 1. in 2. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

 

4. Predlog spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2021-2024.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

 

5. Predlog spremembe načrta razvojnih programov za projekt Oskrbovana stanovanja Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

6. Predlog izdaje soglasja k delovni uspešnosti direktorjev javnih zavodov za leto 2020.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: Andrejka Flucher, mag.)

 

7. Predlog izdaje soglasja k Statutu JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

8. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje v letu 2020.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marko Razboršek.)

 

9. Predlog pridobitve stvarnega premoženja, k.o. Sp. Kostrivnica.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

10. Predlog odsvojitve stvarnega premoženja, k.o. Cerovec.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

11. Predlog pristopa k menjalni pogodbi, k.o. Sp. Sečovo.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

12. Predlog pristopa k menjalni pogodbi, k.o. Sv. Florijan.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

13. Predlog pristopa k menjalni pogodbi, k.o. Sv. Florijan.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

14. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

- pobuda in odgovor iz 19. seje.

 

15. Razno.

 

                                                                                                                                 mag. Branko KIDRIČ 

                                                                                                                                          ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegaz