28. redna seja, 18.1.2022

12. 01. 2022

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:   0320-0001/2022

Datum:     11.1.2022

 

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

 28.  REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v torek, 18. 1. 2022 ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

 

Predlagani dnevni red:

 

1. Zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 15. 12. 2021.

(Gradivo je priloženo.)

 

2. Poročilo o realizaciji klepov.

 

3. Predlog izdaje soglasja k imenovanju direktorja JZ ZD Šmarje pri Jelšah.

(Gradivo je priloženo; poročevalka mag. Andrejka Flucher. Na seji se bo predstavil mag. Anton Zidar, kandidat za direktorja.)

 

4. Predlog imenovanja (nadomestnega) člana v Komisijo za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja.

(Gradivo je priloženo; poročevalka mag. Andrejka Flucher.)

 

5. Pobude in vprašanja.

 

6. Razno.

                                        

 

                                                                                                                  mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                               ŽUPAN