32. redna seja, 26.4.2022

20. 04. 2022

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:  0320-0005/2021

Datum:    19. 4. 2022

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

32. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v torek,  26. 4. 2022 ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

 

1.  Zapisnik 31. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo.)

 

2. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in g. Marko Drofenik.)

Dopolnjeno gradivo, dodano 26.4.2022

 

4. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo: poročevalca: g. Marko Drofenik in g. Dušan Jug.)

 

5. Predlog izdaje soglasja ustanovitelja k višini dela plače za redno delovno uspešnost zakonitega zastopnika pravne osebe javnega prava za 2021. (Gradivo je priloženo; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

Zapisnik KMVI, dodano 26.4.2022

 

6. Predlog ureditve zemljiškoknjižnega stanja v kategorizirani javni cesti, k.o. Tekačevo.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

7. Predlog ukinitve javnega dobra v k.o. Sečovo.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

8. Pobude in vprašanja.

 

9. Razno.

                                      

                                                                                                  mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                            ŽUPAN

Predlog dodatne točke, dodano 26.4.2022