Družina in socialne zadeve

Družina in socialne zadeve

Socialno varstvo

Socialno varstvo

Starejši

Starejši

Sofinanciranje socialnih programov

V občini se vsako leto, na osnovi javnega razpisa, iz občinskega proračuna sofinancirajo programi humanitarnih organizacij in društev, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo tudi socialnovarstvene dejavnosti.