Naloge oddelka za razvoj in investicije

Naloge oddelka za razvoj in investicije

Oddelek za razvoj in investicije opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:

  • pripravo osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
  • sodelovanje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja,
  • načrtovanje, vodenje in koordiniranje razvojnih ter ostalih projektov in pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije,
  • sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju upravnih in strokovno tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij.   
Projekti

Izpostavljeni projekti

Naravovarstveni center Sotla

VEZI NARAVE
Naravovarstveni center Sotla celovito prikazuje biotsko raznovrstnost na območju Obsotelja.

 

Več >>

 

Ureditev dveh križišč - Ulica Kozjanskega odreda

 UREDITEV DVEH MINI KROŽIŠČ V ULICI KOZJANSKEGA ODREDA

Načrti parkirišča ob vrtcu Izvir

UREDITEV PARKIRIŠČA OB VRTCU IZVIR

 

večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici

VEČSTANOVANJSKA STAVBA V SPODNJI KOSTRIVNICI

Lokalna skupnost si prizadeva za enakomeren razvoj vseh delov občine, zato se izvaja gradnja neprofitnih stanovanj na izbrani lokaciji.

Več >>

Športni center Rogaška

ŠPORTNI CENTER ROGAŠKA SLATINA
Gradnja dodatnega objekta z garderobami in tribuno ter razširitev parkirišča

Nadhod Sonce Rogaška Slatina

NADHOD SONCE ROGAŠKA SLATINA

Eden od pomembnejših projektov za razvoj turizma v Rogaški Slatini bo izgradnja nadhoda preko glavne ceste skozi mesto.

Več >>

Razgledni stolp Kristal

RAZGLEDNI STOLP KRISTAL
Izbrana arhitekturna rešitev (avtorja: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh., in dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.)

 

Več >>

Načrti parkirišča P+R

UREDITEV PARKIRIŠČA P+R

Na lokaciji pod Tržaškim hribom bo omogočeno parkiranje osebnih vozil in nadaljevanje poti po mestu z izposojenim javnim kolesom.

Več >>

VR doživetje - let s Pegazom

VR DOŽIVETJE - LET S PEGAZOM

Projekt doživetja virtualne resničnosti, katerega postavitev je predvidena v najvišjem nadstropju razglednega stolpa Kristal. 

Več >>

Seznam EU projektov Občine Rogaška Slatina

Pegaz