17. redna seja, 25.11.2020

19. 11. 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka: 0320-0009/2020

Datum:   18.11. 2020

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

 

17. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 25.11. 2020  ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

 

 1. Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

    (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

 1. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021, 2. obravnava,

      (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

 

 1. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, 1. obravnava.

       (Gradivo je priloženo; poročevalci: mag. Branko Kidrič, župan, mag. Bojan Pirš in mag. Boris Jagodič.)

 

 1. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 1. obravnava.

        (Gradivo je priloženo; poročevalci: mag. Branko Kidrič, župan, mag. Bojan Pirš in mag. Boris Jagodič.)

 

 1. Predlog Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli, 1. obravnava.

       (Gradivo je priloženo; poročevalci: mag. Branko Kidrič, župan, mag. Bojan Pirš in mag. Boris Jagodič.)

 

 1. Predlog izdaje soglasja k najetju kredita javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

 

    8. Predlog za spremembo cene za programe v Vrtcu Rogaška Slatina.

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

  9. Predlog za spremembo cene pomoč družini na domu.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog Letnega programa športa za leto 2021

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog prijave na ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča, k.o. Sp. Kostrivnica.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog prodaje nepremičnine zaradi zaokrožitve gradbene parcele, k.o. Sp. Kostrivnica.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

 

- predložitev pobude svetniške skupine SD za integracijo in enotno upravljanje spomeniških območij,

- predložitev pobude svetniške skupine SD za časovni zamik referenduma.

                                          

 1. Razno.

 

- zahteva svetniške skupine SD za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

 

 

Dodatno gradivo za 17. redno sejo, dodano dne 25.11.2020           

 

 

 

 

                                                                                                      mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

Pegaz