25. redna seja, 27.10.2021

18. 10. 2021

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka:   0320 - 0007/2021

Datum:     15.10.2021

 

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

 

25. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 27.10..2021 ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

  

1. Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo.)

 

2. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022, 1. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

 

4. Predlog sklepa o potrditvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Marko Drofenik in dr. Boštjan Brezovnik.)

Dodatno gradivo k točkam 4,5,6 z dne 26.10.2021

 

5. Predlog sklepa o višini grobnine na pokopališčih v Občini Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Marko Drofenik in dr. Boštjan Brezovnik.)

 

6. Predlog sklepa o cenah storitev pokopališko pogrebnega moštva, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališčih v Občini Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Marko Drofenik in dr. Boštjan Brezovnik.)

 

7. Predstavitev aktivnosti za izboljšanje komunikacijskih kanalov med pacienti in JZ ZD Šmarje pri Jelšah.

(Gradivo je priloženo; poročevalki: mag. Natalija Klun, v.d. direktorice in Nina Lotrič, dr.med., spec.urg.med.)

Dodatno gradivo k 7. točki z dne 16.10.2021

 

8. Pobude in vprašanja.

 

9. Razno.

                                        

Gradivo za dodatno točko dnevnega reda z dne 26.10.2021

Dopolnjeno gradivo za dodatno točko dnevnega reda, predloženo dne 27.10.2021

 

                                                                                                                                mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                                            ŽUPAN