26. redna seja, 24.11.2021

17. 11. 2021

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka:   0320–0008/2021

Datum:    17.11. 2021

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

 26. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 24. 11. 2021 ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

 

 1. Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

      (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

 1. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022, 2. obravnava.

      (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

        Dodatno gradivo k predlogu točke, dodano dne 24.11.2021

 

 1. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 349/2 in 351/2 k.o. 1166 Čača vas.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Bernarda Perić.)

 

 1. Predlog Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Rogaška Slatina v najem.

      (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Simona Dobnik.)

      Dodatno gradivo k predlogu točke, dodano dne 24.11.2021

 

 1. Predlog za spremembo cene pomoč družini na domu. 

 (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog Letnega programa športa za leto 2022.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Seznanitev z Akcijskim načrtom po ponovni presoji Slovenia Green 2021.

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Saša Kovačec.)

    Dodatno gradivo k predlogu točke, dodano dne 24.11.2021

 

 1. Predlog menjave zemljišč, k.o. Rogaška Slatina.

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1.  Predlog dopolnitve načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem, k.o. Ratanska vas.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog dopolnitve načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem, k.o. Čača vas.

   (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog zaokrožitve gradbene parcele, k.o. Rogaška Slatina.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Pobude in vprašanja.

 

 1. Razno.

                                        

 

                                                                                                               mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                          ŽUPAN