Uradne objave

Glavne uradne objave

3 SEP, 2018
Javna objava pridobitve pravice do brezplačnih plakatnih mest za LV 2018

Občina Rogaška Slatina javno objavlja 25 plakatnih mest, ki bodo na voljo za brezplačno plakatiranje v volilni kampanji za lokalne volitve 2018.

Beri dalje
26 JUL, 2018
Možna krajevna neurja - četrtek 26.7.2018

Opozorilo UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE - URAD ZA OPERATIVO glede možnosti neurij v četrtek, 26.7.2018.

Beri dalje
25 JUL, 2018
Objava razpisa o javnem zbiranju ponudb

Občina Rogaška Slatina objavlja razpis o javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin.

Beri dalje
20 JUL, 2018
Obvezno zatiranje ambrozije

Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia določa, da so vsi lastniki in najemniki zemljišč, na katerih raste ambrozija, dolžni odstranjevati to škodljivo rastlino. Pozor, rastlina je alergena.

Beri dalje
8 JUN, 2018
OPOZORILO NA NEVARNOST za neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, možen tudi pojav toče

Agencije Republike Slovenije za okolje, opozarja na NEVARNOST - neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, možen je tudi pojav toče.

Beri dalje
1 JUN, 2018
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018 z dopolnitvami

Na podlagi 8. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 36/18) se objavi Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 z dopolnitvami.

Beri dalje
1 JUN, 2018
Napoved o sklenitvi pravnega posla razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina se pristopa k sklenitvi neposrednih pogodb.

Beri dalje
28 MAJ, 2018
Razpis za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2018

Občina Rogaška Slatina - Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in objavlja JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2018. Predloge lahko oddate do torka, 12. 6. 2018.

Beri dalje
26 MAJ, 2018
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Rogaška Slatina razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena ter stanovanj, na katerih bo Občina pridobila razpolagalno pravico. Rok prijave je do 15.6.2018.

Beri dalje
30 APR, 2018
Občina Rogaška Slatina objavlja nameri o sklenitvi neposrednih pogodb

Po poteku 15 dni bo župan, mag. Branko Kidrič, pristopil k podpisu pogodb

Beri dalje