Uradne objave

Glavne uradne objave

16 APR, 2019
Občinski prostorski načrt Občine Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina obvešča občane in pravne osebe, da je v postopku sprejemanja Občinski prostorski načrt Občine Rogaška Slatina.

Beri dalje
15 APR, 2019
Vročanje z javnim naznanilom (1)

Občina Rogaška Slatina po določilu 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini vroča z javnim naznanilom.

Beri dalje
11 APR, 2019
Vročanje z javnim naznanilom (2)

Občina Rogaška Slatina na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku na oglasni in spletni strani občine objavlja ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini.

Beri dalje
2 APR, 2019
Občina Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi treh neposrednih menjalnih pravnih poslov

Po poteku 20 dni bo Občina Rogaška Slatina pristopila k sklenitvi menjalnih pogodb s fizičnimi osebami v treh katastrskih občinah.

Beri dalje
26 MAR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2019

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2019 v višini 3.000,00 EUR. Rok prijave je do vključno 12. 4. 2019.

Beri dalje
26 MAR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2019

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2019 v okvirni višini 12.500,00 EUR. Rok prijave je do vključno 12.4.2019.

Beri dalje
20 MAR, 2019
Predlaganje kandidatov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Poziv za predlaganje kandidatov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina. Predloge lahko podate do 3. aprila 2019. Pozvane šole, policiji, avto šole, vrtec, ZŠAM ter srednješolski center v občini.

Beri dalje
15 MAR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje kmetijstva in podeželja v letu 2019

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za spodbujanje in razvoj kmetijstva v letu 2019 v okvirni višini 39.200,00 EUR. Rok prijave je do vključno 5.4.2019.

Beri dalje
15 MAR, 2019
Javni razpis za pospeševanje zaposlovanja v letu 2019

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje zaposlovanja v letu 2019 v višini 34.000,00 EUR. Rok prijave je do vključno 31.10.2019.

Beri dalje
14 MAR, 2019
Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje MKČN v letu 2019

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje zaposlovanja v letu 2019 v višini 34.000,00 EUR. Rok prijave je do vključno 31.10.2019.

Beri dalje