Uradne objave

Glavne uradne objave

15 MAR, 2020
Poziv k pomoči pri organizaciji prostovoljnega dela

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Župan Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   T:03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si   Krajevne organizacije Rdečega križa Župnijski Karitas Rogaška Slatina Prostovoljna gasilska društva na območju Rogaške...

Beri dalje
14 MAR, 2020
Aktiviran Občinski načrt zaščite in reševanja v Občini Rogaška Slatina za primer pojava nalezljivih bolezni

V soboto dne 14.3.2020, v dopoldanskih urah so se na sedežu Občine Rogaška Slatina sestali poveljnik in člani Občinskega štaba civilne zaščite ter župan, mag. Branko Kidrič. V Občinski štab civilne zaščite je imenovanih osem posameznikov, strokovnjakov s področja zdravstva, gasilstva, reševanja,...

Beri dalje
13 MAR, 2020
Ukrepi za preprečevanje širjenja pandemije - izjava za javnost z dne 13.3.2020

Na povabilo župana, mag. Branka Kidriča, se je na sedežu Občine Rogaška Slatina dne 13.3.2020 izvedel delovni sestanek z namenom uvedbe dodatnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb Koronavirusa (SARS – CoV-2). Vabljeni predstavniki javnih zavodov in gospodarskih družb so prisluhnili najnovejšim...

Beri dalje
13 MAR, 2020
JVIZ Vrtec Rogaška Slatina objavlja obvestilo o zagotavljanju varstva otrok (predšolskih in šoloobveznih) za nujne primere

JVIZ Vrtec Rogaška Slatina na povezavi http://www.vrtec-rogaska.si/obvestilo-za-starse/ objavlja obvestila za starše predšolskih otrok, povezana z zagotavljanjem varstva v nujnih primerih v času trajanja izrednih ukrepov zaradi pandemije. JVIZ Vrtec Rogaška Slatina bo izvajal varstvo tudi za...

Beri dalje
6 MAR, 2020
Svet JZ Knjižnica Rogaška Slatina objavlja javni razpis za direktor/ico knjižnice za mandat 5 let

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15) ter 15. člena Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina (Uradni list, RS 57/2003, 105/03, 116/08, 12/09 in 51/09) je Svet JZ Knjižnice Rogaška Slatina na seji dne 26. 2. 2020 sprejel Sklep o...

Beri dalje
25 FEB, 2020
Javni natečaj za delovno mesto Vodja investicij

Občina Rogaška Slatina zaradi odstopne izjave izbrane kandidatke ponovno objavlja Javni natečaj za delovno mesto Vodja investicij v Oddelku za razvoj in investicije.

Beri dalje
19 FEB, 2020
Obvestilo o popolni zapori občinske ceste

Občina Rogaška Slatina obvešča občane in gospodarske subjekte, da bo od 24.2. do 24.4.2020 popolna zapora prometa na lokalni cesti LC 356 112 (Rogaška Slatina – Cerovec III), na odseku gradbišča,  zaradi ureditve mostu preko Irskega potoka.  

Beri dalje
11 FEB, 2020
Javni poziv za posredovanje vlog za kandidata Sosveta za varnost državljanov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k predlaganju kandidata za Sosvet za varnost državljanov

Beri dalje
11 FEB, 2020
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2020

Občina Rogaška Slatina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2020, rok odprt do 10.4.2020.

Beri dalje
7 FEB, 2020
Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2020

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2020 v okvirni višini 12.500,00 EUR. Rok prijave je do vključno 28. 2. 2020

Beri dalje