Uradne objave

Glavne uradne objave

4 MAJ, 2020
Prenehanje velike požarne ogroženosti

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 20/14),Uprava RS za zaščito in reševanje s 4. majem 2020 razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne države.

Beri dalje
30 APR, 2020
Spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS

Vlada RS je objavila Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 59/20).   Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,...

Beri dalje
30 APR, 2020
Nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v RS

Vlada RS je objavila Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v RS (Uradni list RS, št, 60/20).   Tako se že z današnjim dnem, torej s 30. aprilom 2020, odpravlja predpisana splošna omejitev gibanja na občine, od ponedeljka, 4.5.2020, ...

Beri dalje
28 APR, 2020
Obvezno izpiranje hišnega vodovodnega omrežja v javnih objektih po prekinitvi uporabe

OKP Rogaška Slatina d.o.o. opozarja, da zaradi prekinjene dejavnosti v javnih objektih in posledično zmanjšane uporabe vode nastaja zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi, kar lahko poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode.   Na povezavi NIJZ Izpiranje hišnega vodovodnega...

Beri dalje
28 APR, 2020
Stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Občinski podrobni prostorski načrt za območje P3 z okolico (ZD7)

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si     Številka: 350-0001/2019-6 Datum:   28.4.2020   Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št....

Beri dalje
25 APR, 2020
Minister za notranje zadeve se je seznanil z razmerami med epidemijo v Občini Rogaška Slatina

Minister za notranje zadeve, Aleš Hojs, in v.d. generalnega direktorja policije, Anton Travner, sta se srečala z župani občin Obsotelja in Kozjanskega.   Župan Občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič, ju je seznanil z razmerami v občini. Povedal je, da je stanje v času epidemije stabilno, saj...

Beri dalje
25 APR, 2020
Delovanje UE Šmarje pri Jelšah v času epidemije COVID -19

Na Upravni enoti Šmarje pri Jelšah se do preklica uvajajo naslednji ukrepi:   za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti po telefonu, e-naslovu upravne enote, ali preko navadne pošte; stranke se sprejema samo za najnujnejše primere; do preklica sprejema upravna enota vloge...

Beri dalje
25 APR, 2020
Obvestilo AKOS glede nove možnosti prepovedi dostavljanja reklamnih sporočil v hišni predalčnik v času epidemije COVID - 19

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je na svoji spletni strani (https://www.akos-rs.si/posta/raziscite/novice/novica/izvajanje-univerzalne-postne-storitve-in-vrocanje-posiljk-ter-reklamnih-sporocil-v-casu-epidemije-sars-cov-2-covid-19-dopolnitev)...

Beri dalje
24 APR, 2020
Informacije za podjetnike v času epidemije

Podjetniki lahko zbrane  poslovne informacije in navodila v času koronavirusa najdete tudi na naslednjih spletnih povezavah:   Gospodarska zbornca Slovenije na spletnem mestu:  Poslovni nasveti v času koronavirusa Obrtno podjetniška zbornica Slovenije na spletnem mestu:  Informacije v času...

Beri dalje
23 APR, 2020
Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina občane ponovno poziva k odgovornemu ravnanju pred prihajajočimi prazniki, povzetek 6. seje z dne 23.4.2020

V šestem tednu predpisane samoizolacije z vsemi  močmi nadaljujemo z  aktivnostmi za zajezitev širjenja epidemije. Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila epidemijo. Aktiviran je tudi...

Beri dalje