Uradne objave

Glavne uradne objave

19 FEB, 2020
Obvestilo o popolni zapori občinske ceste

Občina Rogaška Slatina obvešča občane in gospodarske subjekte, da bo od 24.2. do 24.4.2020 popolna zapora prometa na lokalni cesti LC 356 112 (Rogaška Slatina – Cerovec III), na odseku gradbišča,  zaradi ureditve mostu preko Irskega potoka.  

Beri dalje
11 FEB, 2020
Javni poziv za posredovanje vlog za kandidata Sosveta za varnost državljanov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k predlaganju kandidata za Sosvet za varnost državljanov

Beri dalje
11 FEB, 2020
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2020

Občina Rogaška Slatina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2020, rok odprt do 10.4.2020.

Beri dalje
7 FEB, 2020
Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2020

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2020 v okvirni višini 12.500,00 EUR. Rok prijave je do vključno 28. 2. 2020

Beri dalje
7 FEB, 2020
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za delovno mesto Vodja investicij

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta Vodja investicij, izbrana kandidatka.

Beri dalje
6 FEB, 2020
Podaljšanje roka javne razgrnitve osnutka sprememb splošnega akta

Rok se podaljšuje do 17. februarja 2020.

Beri dalje
3 FEB, 2020
Pobuda za spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina

Zbiranje pobud bo potekalo od 3. 2. 2020 do 15. 3. 2020.

Beri dalje
30 JAN, 2020
Javni razpis za sofinanciranje stroška sterilizacije oz. kastracije mačk

Vloge za dodelitev sredstev morajo prispeti na sedež občine Rogaška Slatina ne glede na vrsto dostave najkasneje do petka, 30. 10. 2020, do 14. ure. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 10. 2020.

Beri dalje
30 JAN, 2020
Svet JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina razpisuje delovno mesto direktorja za mandat petih let

Na podlagi 14. člena Odloka o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/13) Svet JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina objavlja prosto delovno mesto.

Beri dalje
30 JAN, 2020
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina v letu 2020

Popolno vlogo z vsemi prilogami udeleženci razpisa oddajo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina do vključno 13.07.2020.

Beri dalje