Uradne objave

Glavne uradne objave

15 APR, 2019
Vročanje z javnim naznanilom (1)

Občina Rogaška Slatina po določilu 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini vroča z javnim naznanilom.

Beri dalje
11 APR, 2019
Vročanje z javnim naznanilom (2)

Občina Rogaška Slatina na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku na oglasni in spletni strani občine objavlja ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini.

Beri dalje
2 APR, 2019
Občina Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi treh neposrednih menjalnih pravnih poslov

Po poteku 20 dni bo Občina Rogaška Slatina pristopila k sklenitvi menjalnih pogodb s fizičnimi osebami v treh katastrskih občinah.

Beri dalje
26 MAR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2019

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2019 v višini 3.000,00 EUR. Rok prijave je do vključno 12. 4. 2019.

Beri dalje
26 MAR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2019

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2019 v okvirni višini 12.500,00 EUR. Rok prijave je do vključno 12.4.2019.

Beri dalje
20 MAR, 2019
Predlaganje kandidatov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Poziv za predlaganje kandidatov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina. Predloge lahko podate do 3. aprila 2019. Pozvane šole, policiji, avto šole, vrtec, ZŠAM ter srednješolski center v občini.

Beri dalje
15 MAR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje kmetijstva in podeželja v letu 2019

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za spodbujanje in razvoj kmetijstva v letu 2019 v okvirni višini 39.200,00 EUR. Rok prijave je do vključno 5.4.2019.

Beri dalje
15 MAR, 2019
Javni razpis za pospeševanje zaposlovanja v letu 2019

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje zaposlovanja v letu 2019 v višini 34.000,00 EUR. Rok prijave je do vključno 31.10.2019.

Beri dalje
14 MAR, 2019
Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje MKČN v letu 2019

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje zaposlovanja v letu 2019 v višini 34.000,00 EUR. Rok prijave je do vključno 31.10.2019.

Beri dalje
12 MAR, 2019
Ukrepi za redčenje obvodne vegetacije

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, izvaja aktivnosti za ozaveščanje lastnikov obvodnega sveta, o pravilnih ukrepih za redčenje obvodne vegetacije.

Beri dalje