Uradne objave

Glavne uradne objave

24 MAR, 2020
Ukrepi MGRT - nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu

Posledice širjenja koronavirusa čutijo tudi gospodarski subjekti. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo prvi nabor ukrepov za pomoč podjetjem, ki so dosegljivi na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-03-12-posodobljeno-ukrepi-mgrt-na-vpliv-koronavirusa/. Več...

Beri dalje
24 MAR, 2020
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju NT9043

Občina Rogaška Slatina Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si Številka: 110-0005/2020-15 Datum:   20.3.2020   Zadeva: Obvestilo o končanem javnem natečaju   Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju...

Beri dalje
24 MAR, 2020
Novi e-naslov štaba Civilne zaščite: cz@rogaska-slatina.si

Zaradi zmanjšanja varnostnega tveganja v informacijskih sistemih ob pandemiji koronavirusa smo, po navodilih službe za podporo republiškega štaba Civilne zaščite, spremenili uradni elektronski naslov štaba Civilne zaščite Občine Rogaška Slatina. Ta je cz@rogaska-slatina.si   Roman KROPEC,...

Beri dalje
21 MAR, 2020
Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah zbira potrebe gospodarskih subjektov po zaščitni opremi

OOZ Šmarje pri Jelšah zbira potrebe gospodarskih subjektov z našega območja za zaščitno opremo v času epidemije za izvajanje dejavnosti

Beri dalje
19 MAR, 2020
Objava avtentičnega besedila in obrazložitve vsebine Odredbe o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 30. in 32. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede...

Beri dalje
17 MAR, 2020
Zagotavljanje prve psihološke pomoči po telefonu

Ob nastali situaciji lahko posamezniki doživljamo občutke stiske, tesnobe in strahu pred neznanim. Duševne stiske (nikoli, še posebej pa v času epidemije) v naši skupnosti niso stigmatizirane. Z medsebojno podporo in razumevanjem bomo zmogli! Ne odlašajte z iskanjem pomoči in podpore; kompetentni...

Beri dalje
17 MAR, 2020
Poziv upravnikom večstanovanjskih stavb na območju Občine Rogaška Slatina k namestitvi navodil v večstanovanjske stavbe

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Župan Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina Upravnikom večstanovanjskih objektov v Občini Rogaška Slatina po e pošti Številka:  041-0001/2020 Datum:    17.3.2020     ZADEVA: Ukrepi za omejevanje širjenja epidemije - NUJNO   Spoštovani, v  kolikor v...

Beri dalje
17 MAR, 2020
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 25/20 z dne 15.3.2020. Odlok je sprejet na...

Beri dalje
16 MAR, 2020
Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina občane ponovno poziva k samoizolaciji

Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina in župan, mag. Branko Kidrič so dne 16.3.2020 ob 13.00 uri izvedli sestanek v zvezi s spremljanjem epidemiološke situacije na območju Občine Rogaška Slatina ter spremljanjem rasti zavesti o pomenu socialne distance. Člani Občinskega štaba...

Beri dalje
16 MAR, 2020
Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju od dne 16.3.2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Občinski štab civilne zaščite občine Rogaška Slatina Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   Številka:  041-0001/2020 Datum:    16.3.2020 ob 13.00 uri Na podlagi 2., 5., 8., ter 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06...

Beri dalje