Uradne objave

Glavne uradne objave

30 JAN, 2020
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2020

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2020. Rok za prijavo je 2. marec 2020. Odpiranje vlog bo 5. marca 2020.

Beri dalje
17 JAN, 2020
Javni razpis za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih financiranj 2020

Prijavitelji lahko oddajo pisne vloge kadarkoli v času objave razpisa v tekočem proračunskem letu, vendar najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.

Beri dalje
17 JAN, 2020
Javni razpis za nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva 2020

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja za leto 2020 v okvirni višini 39.200,00 EUR. Javni razpis za vse ukrepe je odprt do 7. februarja 2020.

Beri dalje
16 JAN, 2020
Javni razpis za pospeševanje zaposlovanja 2020

Občina Rogaška Slatina objavlja razpis po pravilu »de minimis« za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2020.

Beri dalje
16 JAN, 2020
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev društvom s področja turizma

Za proračunska sredstva lahko do 31. 1. 2020 kandidirajo društva s področja turizma, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Beri dalje
13 JAN, 2020
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2020

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2020. Rok za prijavo je 10. februar 2020. Odpiranje vlog pa bo 13. februarja 2020.

Beri dalje
10 JAN, 2020
Občina Rogaška Slatina objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto

Pogoji za kandidiranje na uradniško delovno mesto Vodja investicij so opredeljeni v besedilu javnega natečaja. Rok za prijavo je 8 dni.

Beri dalje
9 JAN, 2020
Poziv zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2020

Občina Rogaška Slatina poziva zavezance k prijavi spremembe podatkov za odmero NUSZ v letu 2020 do 31.1.2020.

Beri dalje
9 JAN, 2020
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za območje P3 z okolico (ZD7)

Pričenja se javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7) in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja - staro mizarstvo.

Beri dalje
20 DEC, 2019
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju

Javni natečaj za položajno delovno mesto Tajnika občine se je zaključil z izbiro kandidata.

Beri dalje