Uradne objave

Glavne uradne objave

21 MAR, 2020
Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah zbira potrebe gospodarskih subjektov po zaščitni opremi

OOZ Šmarje pri Jelšah zbira potrebe gospodarskih subjektov z našega območja za zaščitno opremo v času epidemije za izvajanje dejavnosti

Beri dalje
19 MAR, 2020
Objava avtentičnega besedila in obrazložitve vsebine Odredbe o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 30. in 32. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede...

Beri dalje
17 MAR, 2020
Zagotavljanje prve psihološke pomoči po telefonu

Ob nastali situaciji lahko posamezniki doživljamo občutke stiske, tesnobe in strahu pred neznanim. Duševne stiske (nikoli, še posebej pa v času epidemije) v naši skupnosti niso stigmatizirane. Z medsebojno podporo in razumevanjem bomo zmogli! Ne odlašajte z iskanjem pomoči in podpore; kompetentni...

Beri dalje
17 MAR, 2020
Poziv upravnikom večstanovanjskih stavb na območju Občine Rogaška Slatina k namestitvi navodil v večstanovanjske stavbe

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Župan Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina Upravnikom večstanovanjskih objektov v Občini Rogaška Slatina po e pošti Številka:  041-0001/2020 Datum:    17.3.2020     ZADEVA: Ukrepi za omejevanje širjenja epidemije - NUJNO   Spoštovani, v  kolikor v...

Beri dalje
17 MAR, 2020
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 25/20 z dne 15.3.2020. Odlok je sprejet na...

Beri dalje
16 MAR, 2020
Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina občane ponovno poziva k samoizolaciji

Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina in župan, mag. Branko Kidrič so dne 16.3.2020 ob 13.00 uri izvedli sestanek v zvezi s spremljanjem epidemiološke situacije na območju Občine Rogaška Slatina ter spremljanjem rasti zavesti o pomenu socialne distance. Člani Občinskega štaba...

Beri dalje
16 MAR, 2020
Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju od dne 16.3.2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Občinski štab civilne zaščite občine Rogaška Slatina Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   Številka:  041-0001/2020 Datum:    16.3.2020 ob 13.00 uri Na podlagi 2., 5., 8., ter 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06...

Beri dalje
15 MAR, 2020
Sprejeti nujni prilagoditveni ukrepi v zvezi z epidemijo

Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina in župan, mag. Branko Kidrič so dne 15.3.2020 v dopoldanskih urah izvedli sestanek v zvezi s spremljanjem epidemiološke situacije na območju Občine Rogaška Slatina.   Dejstvo je, da lahko korona virus ustavimo edino z lastnim odgovornim...

Beri dalje
15 MAR, 2020
Preklic organizacije varstva otrok v nujnih primerih

Ministrica,  dr. Simona Kustec je izdala posebno obvestilo o preklicu organizacije varstva otrok v nujnih primerih. V obvestilu navaja, da je danes Vlada RS  sprejela odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s...

Beri dalje
15 MAR, 2020
Spremenjen način delovanja JZ ZD Šmarje pri Jelšah od 16.3.2020 do preklica

Iz javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah obveščajo o spremenjenem načinu dela od dne 16.3.2020 do preklica.   Zdravstvena oskrba prebivalcev se od 16.3.2020 dalje organizira na enotni točki, v Zdravstveni postaji Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah.   Vhod v...

Beri dalje