Uradne objave

Glavne uradne objave

7 FEB, 2020
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za delovno mesto Vodja investicij

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta Vodja investicij, izbrana kandidatka.

Beri dalje
6 FEB, 2020
Podaljšanje roka javne razgrnitve osnutka sprememb splošnega akta

Rok se podaljšuje do 17. februarja 2020.

Beri dalje
3 FEB, 2020
Pobuda za spremembe Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina

Zbiranje pobud bo potekalo od 3. 2. 2020 do 15. 3. 2020.

Beri dalje
30 JAN, 2020
Javni razpis za sofinanciranje stroška sterilizacije oz. kastracije mačk

Vloge za dodelitev sredstev morajo prispeti na sedež občine Rogaška Slatina ne glede na vrsto dostave najkasneje do petka, 30. 10. 2020, do 14. ure. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 10. 2020.

Beri dalje
30 JAN, 2020
Svet JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina razpisuje delovno mesto direktorja za mandat petih let

Na podlagi 14. člena Odloka o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/13) Svet JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina objavlja prosto delovno mesto.

Beri dalje
30 JAN, 2020
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina v letu 2020

Popolno vlogo z vsemi prilogami udeleženci razpisa oddajo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina do vključno 13.07.2020.

Beri dalje
30 JAN, 2020
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2020

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2020. Rok za prijavo je 2. marec 2020. Odpiranje vlog bo 5. marca 2020.

Beri dalje
17 JAN, 2020
Javni razpis za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih financiranj 2020

Prijavitelji lahko oddajo pisne vloge kadarkoli v času objave razpisa v tekočem proračunskem letu, vendar najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.

Beri dalje
17 JAN, 2020
Javni razpis za nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva 2020

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja za leto 2020 v okvirni višini 39.200,00 EUR. Javni razpis za vse ukrepe je odprt do 7. februarja 2020.

Beri dalje
16 JAN, 2020
Javni razpis za pospeševanje zaposlovanja 2020

Občina Rogaška Slatina objavlja razpis po pravilu »de minimis« za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2020.

Beri dalje