Uradne objave

Glavne uradne objave

14 JUN, 2019
Preventivni protipožarni ukrepi za varen dopust

Dopuste, počitnice, praznike in vikende lahko preživljate na morju, potovanjih, v gorah ali pa kar doma. Ne glede na to, kje preživljate prosti čas, ne pozabite, da lahko kadarkoli zagori.

Beri dalje
31 MAJ, 2019
Občina Rogaška Slatina objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine parc. št. 588/11 k.o. 2635 Rogaška Slatina

Ponudniki lahko oddajo zavezujočo ponudbo za nakup nepremičnine, parc.št. 588/11 k.o. 2635 Rogaška Slatina, do dne 24.6.2019 do 11.00 ure.

Beri dalje
27 MAJ, 2019
Predlogi odlokov o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je pričela s postopki za ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.

Beri dalje
24 MAJ, 2019
Razpis za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2019

Občina Rogaška Slatina - Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in objavlja JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2019. Predloge lahko oddate do torka, 11. 6. 2019.

Beri dalje
13 MAJ, 2019
Objava javnega natečaja za uradniško delovno mesto Občinski redar III

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta.

Beri dalje
6 MAJ, 2019
Vabilo na učno delavnico URBANO OBSOTELJE

Vabimo vas na UČNO DELAVNICO V OKVIRU PROJEKTA URBANO OBSOTELJE , ki bo v sredo, 8.5.2019, med 17. in 20. uro, v sejni sobi Javnega komunalnega podjetja OKP Rogaška Slatina, Celjska cesta 12, Rogaška Slatina.

Beri dalje
29 APR, 2019
Vročanje z javnim naznanilom, k.o. 1215 Nimno

V skladu z določbo 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Nimno vroča z javnim naznanilom

Beri dalje
26 APR, 2019
Obvestilo o izobešanju zastave Republike Slovenije med državnimi prazniki

Občina Rogaška Slatina objavlja obvestilo o pravilnem načinu izobešanja zastav med državnimi prazniki

Beri dalje
25 APR, 2019
Žrebanje vrstnega reda plakatnih mest za Evropske volitve 2019

Občina Rogaška Slatina, v skladu z Javno objavo pogojev za pridobitev plakatnih mest za Evropske volitve 2019, objavlja izžrebani zaporedni vrstni red plakatnih mest.

Beri dalje
19 APR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2019

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2019. Rok za prijavo je 20. maj 2019.

Beri dalje