Uradne objave

Glavne uradne objave

12 MAR, 2019
Ukrepi za redčenje obvodne vegetacije

Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, izvaja aktivnosti za ozaveščanje lastnikov obvodnega sveta, o pravilnih ukrepih za redčenje obvodne vegetacije.

Beri dalje
8 MAR, 2019
Popolna zapora državne ceste Tekačevo - Rogaška Slatina

Obvestilo o popolni zapori državne ceste od Tekačevega do Rogaške Slatine (od krožno križišče v Tekačevem) do železniški prehoda v Tekačevem (Trije ribniki), od ponedeljka 11. marca dalje.

Beri dalje
8 MAR, 2019
Javni poziv za predlaganje kandidatov

Kandidate v razpisana delovna telesa lahko Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagate do dne 14.3.2019

Beri dalje
7 MAR, 2019
Javni razpis - ostala društva 2019

Občna objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev v 2019, ki ne sodijo med športna, kulturna ali humanitarna društva ter društev s področja kmetijstva ali turizma. Zadnji rok za prijavo je 10.april 2019.

Beri dalje
7 MAR, 2019
Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 25. februarja 2019

Beri dalje
7 MAR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranje

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine v letu 2019. Rok za prijavo je 15. november 2019 oz. do porabe sredstev.

Beri dalje
7 MAR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2019

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine v letu 2019. Rok za prijavo je 15. november 2019 oz. do porabe sredstev.

Beri dalje
7 MAR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2019

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2019. Rok za prijavo je 8. april 2019. Odpiranje vlog bo 11. aprila 2019.

Beri dalje
5 MAR, 2019
Namera objave sklenitve neposredne prodajne pogodbe za nepremičnini v lasti Občine Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina bo po poteku 20 dni pristopila k sklenitvi prodajnih pogodb za nepremičnini, parc.št. 552/7 in 1128/4 k.o. Rogaška Slatina

Beri dalje
27 FEB, 2019
Obvestilo o zaključku javnega natečaja za delovno mesto Občinski redar III

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta se je zaključil z izbiro kandidata.

Beri dalje