Uradne objave

Glavne uradne objave

16 MAR, 2020
Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju od dne 16.3.2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Občinski štab civilne zaščite občine Rogaška Slatina Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   Številka:  041-0001/2020 Datum:    16.3.2020 ob 13.00 uri Na podlagi 2., 5., 8., ter 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06...

Beri dalje
15 MAR, 2020
Sprejeti nujni prilagoditveni ukrepi v zvezi z epidemijo

Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina in župan, mag. Branko Kidrič so dne 15.3.2020 v dopoldanskih urah izvedli sestanek v zvezi s spremljanjem epidemiološke situacije na območju Občine Rogaška Slatina.   Dejstvo je, da lahko korona virus ustavimo edino z lastnim odgovornim...

Beri dalje
15 MAR, 2020
Preklic organizacije varstva otrok v nujnih primerih

Ministrica,  dr. Simona Kustec je izdala posebno obvestilo o preklicu organizacije varstva otrok v nujnih primerih. V obvestilu navaja, da je danes Vlada RS  sprejela odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s...

Beri dalje
15 MAR, 2020
Spremenjen način delovanja JZ ZD Šmarje pri Jelšah od 16.3.2020 do preklica

Iz javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah obveščajo o spremenjenem načinu dela od dne 16.3.2020 do preklica.   Zdravstvena oskrba prebivalcev se od 16.3.2020 dalje organizira na enotni točki, v Zdravstveni postaji Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah.   Vhod v...

Beri dalje
15 MAR, 2020
Poziv k pomoči pri organizaciji prostovoljnega dela

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Župan Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   T:03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si   Krajevne organizacije Rdečega križa Župnijski Karitas Rogaška Slatina Prostovoljna gasilska društva na območju Rogaške...

Beri dalje
14 MAR, 2020
Aktiviran Občinski načrt zaščite in reševanja v Občini Rogaška Slatina za primer pojava nalezljivih bolezni

V soboto dne 14.3.2020, v dopoldanskih urah so se na sedežu Občine Rogaška Slatina sestali poveljnik in člani Občinskega štaba civilne zaščite ter župan, mag. Branko Kidrič. V Občinski štab civilne zaščite je imenovanih osem posameznikov, strokovnjakov s področja zdravstva, gasilstva, reševanja,...

Beri dalje
13 MAR, 2020
Ukrepi za preprečevanje širjenja pandemije - izjava za javnost z dne 13.3.2020

Na povabilo župana, mag. Branka Kidriča, se je na sedežu Občine Rogaška Slatina dne 13.3.2020 izvedel delovni sestanek z namenom uvedbe dodatnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb Koronavirusa (SARS – CoV-2). Vabljeni predstavniki javnih zavodov in gospodarskih družb so prisluhnili najnovejšim...

Beri dalje
13 MAR, 2020
JVIZ Vrtec Rogaška Slatina objavlja obvestilo o zagotavljanju varstva otrok (predšolskih in šoloobveznih) za nujne primere

JVIZ Vrtec Rogaška Slatina na povezavi http://www.vrtec-rogaska.si/obvestilo-za-starse/ objavlja obvestila za starše predšolskih otrok, povezana z zagotavljanjem varstva v nujnih primerih v času trajanja izrednih ukrepov zaradi pandemije. JVIZ Vrtec Rogaška Slatina bo izvajal varstvo tudi za...

Beri dalje
6 MAR, 2020
Svet JZ Knjižnica Rogaška Slatina objavlja javni razpis za direktor/ico knjižnice za mandat 5 let

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15) ter 15. člena Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Rogaška Slatina (Uradni list, RS 57/2003, 105/03, 116/08, 12/09 in 51/09) je Svet JZ Knjižnice Rogaška Slatina na seji dne 26. 2. 2020 sprejel Sklep o...

Beri dalje
25 FEB, 2020
Javni natečaj za delovno mesto Vodja investicij

Občina Rogaška Slatina zaradi odstopne izjave izbrane kandidatke ponovno objavlja Javni natečaj za delovno mesto Vodja investicij v Oddelku za razvoj in investicije.

Beri dalje