Uradne objave

Glavne uradne objave

3 APR, 2020
Razglašena velika požarna nevarnost

Zaradi ugodne vremenske napovedi tega vikenda, opozarjamo na nujnost upoštevanja Razglasa velike požarne ogroženosti naravnega okolja, ki velja za območje celotne države, razen za območja s snežno odejo (razglas Uprave RS za zaščito in reševanje, številka 8452-1/2020-3 –DGZR z dne 19. 3. 2020 ter...

Beri dalje
3 APR, 2020
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja nabor ukrepov

Na podlagi sprejetega, še neobjavljenega, Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID - 19 in umilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo,  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja nabor ukrepov, kot vidni v priponki spodaj.

Beri dalje
1 APR, 2020
Prijava začasnega prebivališča v času epidemije

Upravna enota Šmarje pri Jelšah obvešča, da do nadaljnjega ni mogoče opraviti prijave začasnega prebivališča osebno ali preko pooblaščenca. Začasno prebivališče lahko prijavite na naslednje načine: - pisno po pošti na naslov: Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje...

Beri dalje
30 MAR, 2020
Objava avtentičnega besedila dopolnjene odredbe o minimalnih pogojih za varnejše nakupovanje

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 30. in 32. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede...

Beri dalje
30 MAR, 2020
Obvestilo Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah

Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah nagovarja uporabnike, da vso upravno poslovanje v času epidemije opravijo neosebno, kot navedeno v priloženem dopisu.

Beri dalje
30 MAR, 2020
Obvestilo FURS o poslovanju v času epidemije

Finanćna uprava Republike Slovenije nagovarja uporabnike, da vso poslovanje v času epidemije opravijo neosebno, kot navedeno v prilogi.

Beri dalje
30 MAR, 2020
Obvestilo članom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina o aktivnostih v času epidemije

Župan, mag. Branko Kidrič, je z dopisom z dne 30.3.2020 člane Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina obvestil o izvajanju aktivnosti v času epidemije in o načrtovanju ukrepov za zajezitev posledic epidemije. Več v priponki.

Beri dalje
29 MAR, 2020
Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb

Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 37/20) z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določa obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb.   Upravniki večstanovanjskih stavb morajo tako poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira...

Beri dalje
26 MAR, 2020
Vročanje z javnim naznanilom (3)

Občina Rogaška Slatina na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku na oglasni deski in spletni strani občine objavlja ugotovitveni odločbi o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Ratanska vas in k.o. Drevenik.

Beri dalje
26 MAR, 2020
Poročilo Občinskega štaba civilne zaščite Občine Rogaška Slatina z dne 26.3.2020

Zadeva: Poročilo Občinskega štaba civilne zaščite občine Rogaška Slatina, povzetek 4. seje z dne 26.3.2020 V drugem tednu samoizolacije nadaljujemo z aktivnostmi za zajezitev širjenja epidemije in nudenjem pomoči občanom občine Rogaška Slatina. Sprejeti ukrepi za samoizolacijo se na ravni občine...

Beri dalje