Uradne objave

Glavne uradne objave

26 NOV, 2020
Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. 1182

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 - ZDLGPE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)...

Beri dalje
25 NOV, 2020
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina javno objavlja besedilo odloka o razpisu referenduma in odloka, o uveljavitvi katerega se bo odločalo na referendumu dne 13.12.2020

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, na podlagi 34. in 56. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odl. US, 38/96, 43/96 - odl. US, 82/98 - Uradni list RS, št. 57/96, 59/01, 11/03 - odl. US, 24/03 -...

Beri dalje
20 NOV, 2020
Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

SPIRIT je objavil JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE OBRATOVALNIH STROŠKOV PODJETJEM V GOSTINSTVU IN TURIZMU V ČASU EPIDEMIJE COVID-19. Rok za prijavo je 26.11.2020.   Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene...

Beri dalje
19 NOV, 2020
Javna objava prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, javni razpis 2020

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina je dne 29.5. 2020, na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) in Pravilnika o...

Beri dalje
13 NOV, 2020
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina

V skladu z določilom 46. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki...

Beri dalje
13 NOV, 2020
Zakaj ustvarjanje zmede med volivci pred naknadnim referendumom?

Organi občine Rogaška Slatina (župan, Občinski svet Občine Rogaška Slatina in Občinska volilna komisija) v celoti in v zakonsko predpisanih rokih sledijo izraženi volji volivcev, izraženi z vložitvijo pobude za zbiranje podpisov za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah...

Beri dalje
12 NOV, 2020
Izveden žreb vrstnega reda organizatorjev referendumske kampanje na brezplačnih plakatnih mestih v lasti občine

Na podlagi dne 2.11.2020 objavljenih pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Rogaška Slatina za referendumsko kampanjo za naknadni referendum, ki bo  dne 13.12.2020 je bil dne 12.11.2020 izžreban vrstni red plakatiranja izmed prispelih vlog organizatorjev...

Beri dalje
10 NOV, 2020
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina objavlja odločbo o določitvi volišč za naknadni referendum 2020

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina je na 2. redni seji dne 9.11.2020 sprejela Odločbo o določitvi volišč njihovih območij v Občini Rogaška Slatina za izvedbo naknadnega referenduma 2020, ki bo dne 13.12.2020.   Občinska volilna komisija na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih...

Beri dalje
5 NOV, 2020
Brezplačne maske za samozaposlene in mikropodjetja, do 15.11.2020

  Obrtna zbornica Slovenije v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi, da oddajo vlogo za dodelitev brezplačnih zaščitnih mask.   Na voljo je 5 milijonov zaščitnih mask, namen javnega poziva pa je omogočanje poslovanja in...

Beri dalje
4 NOV, 2020
Javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije Savinjske regije za obdobje 2021 – 2027

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17), 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in sklepa Sveta...

Beri dalje