Uradne objave

Glavne uradne objave

9 JAN, 2020
Poziv zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2020

Občina Rogaška Slatina poziva zavezance k prijavi spremembe podatkov za odmero NUSZ v letu 2020 do 31.1.2020.

Beri dalje
9 JAN, 2020
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za območje P3 z okolico (ZD7)

Pričenja se javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7) in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja - staro mizarstvo.

Beri dalje
20 DEC, 2019
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju

Javni natečaj za položajno delovno mesto Tajnika občine se je zaključil z izbiro kandidata.

Beri dalje
26 NOV, 2019
Občina Rogaška Slatina objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Občina Rogaška Slatina prodaja nezazidano stavbno zemljišče, nepremičnino parc.št. 667/7 k.o 2635 Rogaška Slatina. Rok za prijavo je 20.12.2019.

Beri dalje
26 NOV, 2019
Prevoznost občinskih cest v zimskih razmerah

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Kozje obvešča javnost o prevoznosti cest med 15. novembrom in 15. marcem.

Beri dalje
15 NOV, 2019
Občina Rogaška Slatina objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto Tajnika občine

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati vse pogoje, opredeljene v besedilu natečaja. Rok za prijavo je 15 dni.

Beri dalje
6 NOV, 2019
Javni razpis za sofinanciranje zaposlovanja v letu 2019 je zaključen

Občina Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo obvešča, da je javni razpis za sofinanciranje zaposlovanja v letu 2019 zaključen. Razpis je bil objavljen dne 15.3.2019 in je bil odprt do porabe sredstev oz. do dne 31.10.2019.

Beri dalje
5 NOV, 2019
Strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina

Predlog strateškega dokumenta je v javni razpravi do dne 19.11.2019, dostopen je na spletni strani www.rogaska-slatina.si in v pisarni 210 občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Beri dalje
4 NOV, 2019
Javna razprava o predlogu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2020 bo potekala do 19.11.2019

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 9. redni seji dne 30.10.2019 sprejel predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina v 1. obravnavi.

Beri dalje
7 OKT, 2019
Zapora dela lokalne ceste na Zdraviliškem trgu - podaljšanje

V času gradnje bo od 3. 10. do 15. 10. 2019 popolna zapora dela lokalne ceste (LC 356 112, Rog. Slatina-Cerovec II) na Zdraviliškem trgu v Rogaški Slatini. Zapora je od uvoza v Hotel Strossmayer do Hotela Styria. 

Beri dalje