Uradne objave

Glavne uradne objave

25 MAR, 2021
Objava ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra, parc.št. 461/4 k.o. 2635

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si     Številka:  478-0006/2021 Datum:    23.3.2021   Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o splošnem...

Beri dalje
23 MAR, 2021
Javni poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za evidentiranje kandidatov za člana Sveta zavoda JVIZ III. OŠ Rogaška Slatina

  Meseca junija 2021 poteče mandat članom Sveta zavoda III. OŠ Rogaška Slatina, zaradi česar je potrebno imenovati nove člane.   V skladu s 46. členom Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,...

Beri dalje
19 MAR, 2021
Objava javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2021

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2021. Rok za prijavo je 2. april 2021.

Beri dalje
19 MAR, 2021
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2021

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2021. Rok za prijavo je 19. april 2021.

Beri dalje
18 MAR, 2021
Oddaja predlogov razvojnih projektov za območje Obsotelja in Kozjanskega 2021-2027

Spoštovani sooblikovalci in sooblikovalke razvoja Obsotelja in Kozjanskega,   v sklopu priprave Območnega razvojnega programa (ORP) za Obsotelje in Kozjansko 2021–2027 vas Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah vabi k oddaji  predlogov razvojnih projektov subregijskega...

Beri dalje
11 MAR, 2021
Zavod za gozdove poziva k zbiranju pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot v letu 2021

Zavod za gozdove Slovenije vse lastnike gozdov ponovno obvešča, da bo v mesecu marcu 2021 Zavod za gozdove Slovenije v skladu s 14. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Ur. list RS št. 110/07) pričel z zbiranjem pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskega načrta...

Beri dalje
26 FEB, 2021
Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo dela stavbe, etažna lastnina na naslovu Kidričeva ulica 15

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)  ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2021 Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje
25 FEB, 2021
Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Rogaška Slatina za gradnjo oskrbovanih stanovanj

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE)  ter na podlagi sprejetega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2021, Občina Rogaška Slatina,...

Beri dalje
25 FEB, 2021
Objava namere o sklenitvi menjalne pogodbe za nepremičnino, parc.št. 461/4 k.o. 2635

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 – ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list...

Beri dalje
23 FEB, 2021
Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2021

Občina Rogaška Slatina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2021, rok za prijavo odprt do 22.4.2021.  

Beri dalje