Uradne objave

Glavne uradne objave

20 OKT, 2020
Po razglasitvi epidemije aktiviran tudi Občinski načrt zaščite in reševanja v Občini Rogaška Slatina za primer pojava nalezljivih bolezni

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je po tistem, ko je vlada v nedeljo zvečer izdala odlok o razglasitvi epidemije bolezni covid-19 za vso državo (Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20)), izdal sklep o...

Beri dalje
14 OKT, 2020
Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na LC 356091 Tuncovec – Strmec v km 1+240 do km 1+940

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da se bo v naslednjem tednu pričelo z rekonstrukcijo lokalne ceste Tuncovec – Strmec (v bližini podjetja GIC Gradnje).  Predvidena je rekonstrukcija ceste v dolžini 700m z zamenjavo celotnega ustroja vozišča in ureditvijo odvodnjavanja ceste.   V času...

Beri dalje
14 OKT, 2020
Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na LC 356021 Rogaška Slatina - Podplat (1)

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da bodo od ponedeljka, 19.10.2020 potekala vzdrževalna dela na in ob cesti LC 356021 Rogaška Slatina – Podplat. Predvidena je razširitev obstoječega vozišča, ureditev odvodnjavanja ceste, izvedba pločnika ter javne razsvetljave.   Promet bo sprva potekal...

Beri dalje
8 OKT, 2020
Novi pozivi Eko sklada za dodeljevanje spodbud podjetjem za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad je v petek, 2. 10. 2020, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil tri nove javne pozive za dodeljevanje spodbud podjetjem za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb...

Beri dalje
8 OKT, 2020
Dostop do javnih športnih objektov in športnih površin lokalnih skupnosti v razmerah povezanih s covid-19

Na Ministrstvu za izobraževanje in šport, Direktoratu za šport, ocenjujejo, da je za uresničevanje javnega interesa na področju športa nujno, da so javni športni objekti in športne površine odprti oz. dostopni in da se omogoči izvajanje vseh pojavnih oblik športa, ki jih opredeljuje Zakon o...

Beri dalje
2 OKT, 2020
Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina...

Beri dalje
2 OKT, 2020
Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina...

Beri dalje
1 OKT, 2020
Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na LC 356021 Rogaška Slatina - Podplat

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da bodo od ponedeljka, 19.10.2020 potekala vzdrževalna dela na in ob cesti LC 356021 Rogaška Slatina – Podplat. Predvidena je razširitev obstoječega vozišča, ureditev odvodnjavanja ceste, izvedba pločnika ter javne razsvetljave.   Promet bo sprva potekal...

Beri dalje
25 SEP, 2020
Javno naznanilo za javno predstavitev sprejetega Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Rogaška Slatina (ver 2.0)

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah T: 03 81 71 630 E: miha.sket@smarje.si www.smarje.si   ŠTEVILKA:  842-0008/2020-7 DATUM:      23. september 2020     Občina Rogaška Slatina v skladu s petim...

Beri dalje
24 SEP, 2020
Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v nedeljo, 4.10. 2020, za fizične osebe izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS.   Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je največja nevladna stanovska organizacija, v katero je...

Beri dalje