Uradne objave

Glavne uradne objave

13 APR, 2021
Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na območju Okrožnega sodišča v Celju – dodatni rok

Okrožno sodišče v Celju je na podlagi 2. odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 - ZPP, 38/99, 28/00, 26/01 - PZ, 56/02 - ZJU, 67/02, 16/04 - ZZZDR-C, 73/04, 72/05, 49/06 - ZVPSBNO, 127/06, 67/07, 45/08, 96/09, 86/10 -...

Beri dalje
12 APR, 2021
Javni poziv SPIRIT za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2

Ukrep je namenjen pomoči podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času, ko gospodarski subjekti zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije COVID-19, niso mogli ustvarjati prihodkov oz. so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu, medtem...

Beri dalje
6 APR, 2021
Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. Cerovec

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 – ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list...

Beri dalje
6 APR, 2021
Objava namere o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb, k.o. Sv. Florijan in k.o. Sp. Sečovo

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 – ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list...

Beri dalje
26 MAR, 2021
Vpis v evidenco regionalnih razvojnih agencij

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17), 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in sklepa Sveta...

Beri dalje
26 MAR, 2021
Podaljšan rok za oddajo projektnih predlogov za območje Obsotelja in Kozjanskega 2021-2027

Dne 18.3.2021 smo na spletni strani občine objavili javni poziv JZ RA Sotla za oddajo projektnih predlogov za območje Obsotelja in Kozjanskega 2021-2027.   Zaradi interesa in kompleksnosti tematike je rok za oddajo projektnih predlogov podaljšan do 9. aprila 2021.   V sklopu priprave Območnega...

Beri dalje
26 MAR, 2021
Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. je dne 26.2.2021 (popravek z dne 11.3.2021) objavila   JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022   Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega...

Beri dalje
25 MAR, 2021
Objava ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra, parc.št. 461/4 k.o. 2635

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si     Številka:  478-0006/2021 Datum:    23.3.2021   Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o splošnem...

Beri dalje
23 MAR, 2021
Javni poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za evidentiranje kandidatov za člana Sveta zavoda JVIZ III. OŠ Rogaška Slatina

  Meseca junija 2021 poteče mandat članom Sveta zavoda III. OŠ Rogaška Slatina, zaradi česar je potrebno imenovati nove člane.   V skladu s 46. členom Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,...

Beri dalje
19 MAR, 2021
Objava javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2021

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2021. Rok za prijavo je 2. april 2021.

Beri dalje