Uradne objave

Glavne uradne objave

29 APR, 2019
Vročanje z javnim naznanilom, k.o. 1215 Nimno

V skladu z določbo 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Nimno vroča z javnim naznanilom

Beri dalje
26 APR, 2019
Obvestilo o izobešanju zastave Republike Slovenije med državnimi prazniki

Občina Rogaška Slatina objavlja obvestilo o pravilnem načinu izobešanja zastav med državnimi prazniki

Beri dalje
25 APR, 2019
Žrebanje vrstnega reda plakatnih mest za Evropske volitve 2019

Občina Rogaška Slatina, v skladu z Javno objavo pogojev za pridobitev plakatnih mest za Evropske volitve 2019, objavlja izžrebani zaporedni vrstni red plakatnih mest.

Beri dalje
19 APR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2019

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2019. Rok za prijavo je 20. maj 2019.

Beri dalje
16 APR, 2019
Občinski prostorski načrt Občine Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina obvešča občane in pravne osebe, da je v postopku sprejemanja Občinski prostorski načrt Občine Rogaška Slatina.

Beri dalje
15 APR, 2019
Vročanje z javnim naznanilom (1)

Občina Rogaška Slatina po določilu 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini vroča z javnim naznanilom.

Beri dalje
11 APR, 2019
Vročanje z javnim naznanilom (2)

Občina Rogaška Slatina na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku na oglasni in spletni strani občine objavlja ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini.

Beri dalje
2 APR, 2019
Občina Rogaška Slatina objavlja namero o sklenitvi treh neposrednih menjalnih pravnih poslov

Po poteku 20 dni bo Občina Rogaška Slatina pristopila k sklenitvi menjalnih pogodb s fizičnimi osebami v treh katastrskih občinah.

Beri dalje
26 MAR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2019

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2019 v višini 3.000,00 EUR. Rok prijave je do vključno 12. 4. 2019.

Beri dalje
26 MAR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2019

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2019 v okvirni višini 12.500,00 EUR. Rok prijave je do vključno 12.4.2019.

Beri dalje