Uradne objave

Glavne uradne objave

30 DEC, 2020
Onesnaženost zraka v zimskem času

Delci PM10 in PM2,5 so mikroskopsko majhni drobci trdne ali tekoče snovi, ki so razpršeni v zraku. Le-ti med drugim vključujejo prah, dim, saje, delce iz obrabe pnevmatik in cestišča, delce prsti itd.   Izgorevanje goriv za ogrevanje v gospodinjstvih, poslovnih in javnih objektih ter cestni...

Beri dalje
30 DEC, 2020
Ste pripravljeni na potres?

Potresa ne moremo preprečiti, lahko pa se nanj pripravimo.   V informativni brošuri  Uprave RS za zaščito in reševanje najdete številne napotke, kako lahko sami ukrepate pred potresom, čeprav je večina potresov na našem območju zelo šibkih in jih ne zaznamo.   Ostanite zdravi in varni.

Beri dalje
22 DEC, 2020
Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina objavlja poročilo o izzidu naknadnega referenduma 2020

Na spletišču Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina je na vpogled Poročilo Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina o izzidu glasovanja na naknadnem referendumu o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico...

Beri dalje
7 DEC, 2020
Možnost predčasnega glasovanja za naknadni referendum 2020

Občinska   volilna  komisija  Občine Rogaška Slatina obvešča volivce, ki bodo na dan glasovanja za naknadni referendum 2020, dne 13.12.2020 odsotni, da lahko glasujejo tudi pred tem dnem; na volišču za predčasno glasovanje (šifra volišča 106901) izpolnijo pisno izjavo o zadržanosti.   Volišče za...

Beri dalje
2 DEC, 2020
Objava javnega natečaja za uradniško delovno mesto Vodja oddelka za razvoj in investicije

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas s polnim...

Beri dalje
2 DEC, 2020
PZI/odsek 4

PZI/odsek 4

Beri dalje
30 NOV, 2020
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Na podlagi Poziva Okrožnega sodišča v Celju (Uradni list RS, št. 168/20) Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja objavlja Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju.   Rok za predlaganje kandidatov je 14.12.2020 do 12.00....

Beri dalje
27 NOV, 2020
Objava Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina glede možnosti glasovanja za naknadni referendum

Občinska volilna komisija Občine Rogaška Slatina bo pisno obvestila vse volivce na območju Občine Rogaška Slatina o dnevu glasovanja za naknadni referendum (obvestilo volivcu) in o volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik.   Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na...

Beri dalje
26 NOV, 2020
Ponovna objava javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnine

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)  ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2020 Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje
26 NOV, 2020
Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. 1182

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 - ZDLGPE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)...

Beri dalje