Uradne objave

Glavne uradne objave

7 MAR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2019

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna občine v letu 2019. Rok za prijavo je 15. november 2019 oz. do porabe sredstev.

Beri dalje
7 MAR, 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2019

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2019. Rok za prijavo je 8. april 2019. Odpiranje vlog bo 11. aprila 2019.

Beri dalje
5 MAR, 2019
Namera objave sklenitve neposredne prodajne pogodbe za nepremičnini v lasti Občine Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina bo po poteku 20 dni pristopila k sklenitvi prodajnih pogodb za nepremičnini, parc.št. 552/7 in 1128/4 k.o. Rogaška Slatina

Beri dalje
27 FEB, 2019
Obvestilo o zaključku javnega natečaja za delovno mesto Občinski redar III

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta se je zaključil z izbiro kandidata.

Beri dalje
26 FEB, 2019
Javna objava pogojev za pridobitev plakatnih mest v volilni kampanji za volitve v Evropski parlament

Občina Rogaška Slatina objavlja pogoje za brezplačno plakatiranje v času volilne kampanje.

Beri dalje
26 FEB, 2019
Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za delovno mesto Vodja oddelka za gospodarstvo

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta se je zaključil z izbiro kandidatke.

Beri dalje
22 FEB, 2019
Velika požarna ogroženost - razglas

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša od 25. februarja 2019 veliko požarno ogroženost v naravnem okolju na celotnem območju države Slovenije. Razglas velja za območja brez snežne odeje.

Beri dalje
4 FEB, 2019
Natečaj Prostovoljec leta 2018

Mladinski svet Slovenije (MSS) že sedemnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta. Najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za 2018.

Beri dalje
30 JAN, 2019
Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe za kategorizirano javno cesto

Občina Rogaška Slatina bo po poteku 20 dni od objave namere pristopila k sklenitvi menjalne pogodbe

Beri dalje
29 JAN, 2019
Dodaten poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za predlaganje kandidatov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do dne 6.2.2019 zbira dodatne predloge predlagateljev za posamezna delovna telesa

Beri dalje