Uradne objave

Glavne uradne objave

1 JUN, 2020
Objava javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta Vodja oddelka za okolje in prostor

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas s polnim...

Beri dalje
1 JUN, 2020
Center za socialno delo v Rogaški Slatini šele 19.8.2020

OBVESTILO   Spoštovane uporabnike obveščamo, da bo pisarna CSD CELJE, ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH na lokaciji Občine Rogaška Slatina do nadaljnjega  ZAPRTA!   Pisarna bo ponovno odprta od 19.8.2020 dalje.   V tem času vloge sprejemamo na sedežu CSD Celje, enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 14,...

Beri dalje
29 MAJ, 2020
Posodobljeni podatki o zdravju prebivalstva

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je  pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v letu 2020 slovenskih občinah.   Objavljeni so na spletni strani Zdravje v občini na naslovu https://obcine.nijz.si/Default.aspx?leto=2020.   Podrobne podatke za občino Rogaška Slatina najdete...

Beri dalje
29 MAJ, 2020
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2020

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) ), Pravilnika o dodeljevanju...

Beri dalje
29 MAJ, 2020
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2020

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v letu 2020. Rok za prijavo je 22. junij 2020.

Beri dalje
26 MAJ, 2020
Obvestilo o ponovnem odprtju vseh krajevnih uradov na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah

Upravna enota Šmarje pri Jelšah obvešča o odprtju krajevnih uradov, ki imajo enak poslovni čas kot pred epidemijo.

Beri dalje
21 MAJ, 2020
Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. 2635

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška Slatina...

Beri dalje
15 MAJ, 2020
Akcijski načrt spopadanja s posledicami krize COVID - 19 za lokalne turistične ponudnike Turistične destinacije Rogaška Slatina

                                                                                                                                                                    1. UVOD Spoštovani, v zadnjem času postaja očitno, da je situacija, ki jo je prinesla pandemija COVID - 19 nekaj novega, nekaj, kar...

Beri dalje
15 MAJ, 2020
Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja objavlja javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   o b j a v l j a   JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2020   Na podlagi 10. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Ur....

Beri dalje
15 MAJ, 2020
Objava namere o sklenitvi menjalne pogodbe, k.o. Drevenik

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in v  skladu z 2. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška Slatina...

Beri dalje