Uradne objave

Glavne uradne objave

27 SEP, 2019
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Občina Rogaška Slatina objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v k.o. Negonje.

Beri dalje
24 SEP, 2019
Vročanje z javnim naznanilom

Če gre za večje število oseb, ki organu niso znane, ali ki se ne morejo določiti, se jim dokument vroči z javnim naznanilom na oglasni deski organa, ki ga je izdal in na spletni strani.

Beri dalje
24 SEP, 2019
Poziv za predlaganje kandidatov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina poziva, da do dne 15.10.2019 podate predloge za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

Beri dalje
4 SEP, 2019
Zapora dela lokalne ceste na Zdraviliškem trgu

V času gradnje bo od 2. 9. do 2. 10. 2019 popolna zapora dela lokalne ceste na Zdraviliškem trgu v Rogaški Slatini. Zapora je od uvoza v Hotel Strossmayer do Hotela Styria.

Beri dalje
23 AVG, 2019
Obvestilo o zaključenem javnem razpisu

Občina Rogaška Slatina je zaključila javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2019.

Beri dalje
25 JUL, 2019
Nevarnost samovžiga pri senu

Kmetijsko gozdarski zavod Celje - Oddelek za kmetijsko svetovanje je pripravil obvestilo oz. priporočilo, kako preprečiti samovžig sena. 

Beri dalje
25 JUL, 2019
Prijava škode zaradi posledic neurja s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode zaradi močnega neurja s poplavami, močnim vetrom in točami 7. in 8. julija 2019, Občina Rogaška Slatina izvaja postopke ocenjevanja škode z zbiranjem vlog. 

Beri dalje
19 JUL, 2019
Video snemanje občinskih cest

Občane obveščamo, da bo od 19.7.2019 do predvidoma 31.8.2019 potekalo video snemanje kategoriziranih občinskih cest na območju občine Rogaška Slatina. Podatki ne bodo javno dostopni.

Beri dalje
15 JUL, 2019
Popolna zapora mostu čez potok Ločnica

Od 18.7. do predvidoma 16.8.2019 bo popolna zapora mostu čez potok Ločnica zaradi izgradnje krožnega križišča. Zapora bo na R III - 685/7450 od km 0 + 070 do km 0+100. Promet bo potekal po vzporedni državni cesti RIII-685/7495 .

Beri dalje
13 JUL, 2019
Otvoritvi parkirišča za avtodome, polnilne postaje in energetsko sanirane športne dvorane

V sklopu projekta »Popotnikom prijazna turistična destinacija« je ob Sotelski cesti v Rogaški Slatini pričelo obratovati novo parkirišče za avtodome, ki vključuje tudi polnilno mesto za električna vozila.

Beri dalje