Uradne objave

Glavne uradne objave

5 FEB, 2018
Prevoznost občinskih cest v zimskih razmerah (1)

Med 15. novembrom in 15. marcem morajo vozniki na vozilih imeti predpisano zimsko opremo. Ustrezna zimska oprema, poleg prilagojene hitrosti glede na stanje cest in vremenskim razmeram, zagotavlja varno udeležbo v prometu.

Beri dalje
2 FEB, 2018
Novosti pri poročanju o številu gostov in turistični taksi.

AJPES je vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

Beri dalje
28 JAN, 2018
Javni razpis za sofinanciranje kmetijstva in podeželja v letu 2018

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za spodbujanje in razvoj kmetijstva v letu 2018 v okvirni višini 38.600,00 EUR. Rok prijave je do vključno 9.3.2018.

Beri dalje
28 JAN, 2018
Javni razpis za sofinanciranje kmetijstva in podeželja v letu 2018 (1)

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za spodbujanje in razvoj kmetijstva v letu 2018 v okvirni višini 38.600,00 EUR. Rok prijave je do vključno 9.3.2018.

Beri dalje
24 JAN, 2018
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 2018

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN za stanovanjske objekte na območju Občine Rogaška Slatina, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.

Beri dalje
22 JAN, 2018
Občina Rogaška Slatina objavlja namero sklenitve neposredne služnostne pogodbe

Služnost bo ustanovljena z namenom dograditve TK kabelske kanalizacije na območju FL Rogaška Slatina – GPON smer Negonje in GPON smer Brestovec.

Beri dalje
21 JAN, 2018
Javni razpis za pospeševanje zaposlovanja v letu 2018

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje zaposlovanja v letu 2018 v višini 34.000,00 EUR. Rok prijave je do vključno 31.10.2018.

Beri dalje
21 JAN, 2018
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2018

Občina Rogaška Slatina razpisuje nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2018 v višini 3.000,00 EUR. Rok prijave je do vključno 9.2.2018

Beri dalje
19 JAN, 2018
Javni razpis - ostala društva 2018

Občna objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev v 2018, ki niso financirana za področje športnih, kulturnih ali humanitarnih društev ter društev s področja kmetijstva ali turizma. Zadnji rok za prijavo 23.2.2018.

Beri dalje
17 JAN, 2018
JAVNI POZIV - II LAS Obsotelje in Kozjansko

2. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Rok za oddajo vlog: 7.03.2018.

Beri dalje